golfbox

Komponent og moduler betales forud. Komponent og moduler må på ingen måde videresælges eller kopieres det samme gælder hele eller dele af koden. Komponent og moduler må KUN anvendes på den registrerede klubs hjemmeside.